Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Historie školy

 
Počátky vyučování

Až do roku 1867 chodily děti z obce do škol ve Skuhrově nad Bělou (z horní části obce) a do školy v Solnici.

První škola byla postavena v roce 1868. Pole darovali Jan Kubíček a Kotlan. Vystavěl ji zednický mistr Jan Rejnyš a obec za ni zaplatila 7 000 zlatých.

V roce 1869 byla na škole poslední kanonická vizitace. V roce 1870 byla kněžím odňata práva nad školami a byli ustanoveni c.k. okresní školní inspektoři. Prvním inspektorem se stal v rychnovském okrese František Jaksch, profesor na vyšší reálce v Pardubicích.

V roce 1880 byla škola rozšířena o jednu třídu, protože však přístavba nebyla ještě provedena, vyučovalo se od 1. ledna 1881 ve světnici Jana Kubíčka. Přístavba druhé třídy byla provedena stavitelem J. Piskorou ze Skuhrova n. B. ve dnech 7.-23. září 1881 za 1 608 zl. r. č. V roce 1885 byla také od usedlosti čp. 26 koupena školní zahrada a upravena v dubnu 1886.

Budova školy
Nová školní budova

Stavba nové školní budovy byla zahájena v červnu 1887 a dostavěna 31.8.1889. Plány na ni zhotovil kvasinský stavitel Antonín Štangler, který také stavbu provedl. Dne 8.9.1889 byla škola vysvěcena Ferdinandem Blechou, farářem solnickým. Na jaře 1895 byla škola oplocena od státní silnice.

Výnosem c.k. zemské školní rady byla při škole povolena třetí třída. Od 1.3.1908 byla otevřena čtvrtá třída.

17.10.1907 bylo na škole zavedeno vyučování náboženství mojžíšskému, kterému vyučoval rabín Heřman Kohn z Rychnova nad Kněžnou.

24.4.1908 na počest 60 let panování císaře Františka Josefa I. byl vysázen sad za starou školou (třešňovka). Slavnostně bylo vysázeno 15 třešní, 15 slív a 5 jabloní. Nový sad byl nazván "Jubilejní sad císaře a krále Františka Josefa I.".

Zápis ve školní kronice uvádí, že v roce 1909 obdržela žákyně IV. třídy Anna Novotná od c.k. místodržitelství odměnu 25 K za zachránění žáka II. třídy Františka Hejzlara před utonutím.

V roce 1910 byl při škole zřízen školní včelín, na který v roce 1911 věnovala Zemská rada pro království České 25 K.

Z těchto let jsou ve školní kronice popisy zahájení a ukončení školního roku:

„- počal školní rok slavnými službami Božími s Veni Sancte Spriritus. Po nich odvedena byla mládež do svých tříd, kde přečteny byly školní zákony, jak se mají chovati ve škole a mimo školu a v kostele, seznámen rozvrh hodin i seznam knih.
... - mládež pak ze školy vystupující poučena, co jest jí dále činiti, aby blažené a šťastné budoucnosti se dodělala. Ostatní mládeži dáno pokynutí, kterak jest jí prázdniny užitečně ztráviti.“

Škola po roce 1918 byla střídavě trojtřídní a čtyřtřídní. O tom, že to škola v obci neměla vždy lehké svědčí i zápis ve školní kronice z roku 1914:

„Škola ani učitelé v Kvasinách netěšili se nikdy přízni lidu, škola považována za břemeno, učitel za cizince.“

Zápis z roku 1917/1918 uvádí o „dobrodincích“ školy:

„ ... továrník Boh. Lederer daroval škole obraz zeměpána a místní záložna 20 korun, v době války peníz nepatrný. Majitel zdejšího velkostatku - Vilém baron Königswarter - ničím na prospěch školy nepřispívá - ano více - zdráhá se prodati dříví pro otop učeben."

Teprve mezi oběma světovými válkami tito dobrodinci včetně továrníka Porkerta ze Skuhrova nad Bělou organizují vánoční nadílky pro chudé děti i podávání mléka v zimě za peníze, o které ošidili jejich rodiče na mzdě.

Později se poměr obecního úřadu ke škole změnil. Všechny děti dostávaly zdarma potřeby, to přetrvalo celou válku. V roce 1924 byla z jedné třídy zřízena tělocvična, kterou používal i místní Sokol.

16.2 - 28.2.1929 bylo přerušeno vyučování na všech školách kvůli kruté zimě. Bylo až mínus čtyřicet stupňů. O prázdninách v roce 1929 bylo zavedeno osvětlení v obci i ve škole. Od 1. září 1929 byly zavedeny nové předměty - občanská nauka a výchova a ruční chlapecké práce. V průběhu měsíců července a srpna 1929 bylo do školní budovy zavedeno elektrické osvětlení. V roce 1930 byla po čtyřiceti letech existence školní budova natřena zvenčí, v roce 1931 byla ke školní studni udělána cementová nádrž na 5 hl vody a studna byla zakryta.

V roce 1932 bylo před školou vysazeno osm lip, aby bylo možno pokácet staré kaštany, dosud před školou rostoucí.

V letech 1931 až 1935 přes zimu dostávaly děti mléko na účet MS Červeného kříže a obce, od roku 1936 dával do školy mléko nový majitel panství ing. Janeček. Bylo to v letech všeobecné krize, která dolehla i na dělníky v naší obci. I o tom říká školní kronika:

„ ... rodiny jen stěží v těžké době nezaměstnanosti seženou na stravu a ošacení.“

V roce 1939 byl konečně do školní budovy zaveden vodovod. V naturálním bytě řídícího v čp. 133 byla přistavěna spíž a koupelna, zaveden vodovod. Provedena nástavba v 1. patře, kde byly zřízeny byty pro učitele se společnou koupelnou prádelnou. Náklad stavebních úprav dosáhl 90 000 korun. Od 15.9. do 16.10.1939 bylo na všech školách přerušeno vyučování kvůli obrně.

(Zpracoval Karel Kučera)

 

Učitelé a organizace školy

1945 - 46 - Všichni žáci, bez rozdílu majetkových poměrů rodičů dostávají knihy, sešity a ostatní školní pomůcky zdarma.
MNV dal škole dostatek dřeva, aby nemusely být uhelné prázdniny.
Učí se dle starých osnova odstraňují se při tom i nedostatky zaviněné okupací.

1947 - 48 - Funkci předsedy místní školní rady převzal dosavadní místopředseda
František Mucha, rolník v Kvasinách.
Členové školní rady: Jaroslav Hrdlička, Alois Cvejn, Jaroslav Macháň a Josef Horák. 14.4. 1948 byl schválen Zákon o jednotné škole.

1948 - 49 - Od té doby jsou všechny veřejné školy státní. Prvních 5 postupových ročníků. obecné školy se přejmenovává v národní školu I. stupně a další 4 postupové. ročníky. měšťanské a nižší střední školy v jednotnou střední školu II. stupně.
Feriální soboty byly opět opuštěny a jako feriální zůstalo jen odpoledne ve středu a v sobotu.

1951 - 52 - V sobotu měly volno (feriální sobota) jen některé třídy, jejichž učitelky dálkově studují, aby mohly dojíždět ke konzultacím na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové.

1952 - 53 - O Velikonocích měli žáci volno jen jeden den, a to Pondělí velikonoční.

1953 - 54 - 5. ročník zůstal samostatný, poněvadž měl nadprůměrný počet 30 žáků. Z toho jich 21 odešlo na OŠ v Solnici a 8 do Skuhrova nad Bělou, 1 se odstěhoval.
Od tohoto roku začala na škole působit pionýrská organizace.

1954 - 55 - Vyučovalo se stále 6 dnů v týdnu a odpoledne jen v úterý a pátek.
Ostatní odpoledne byla volná pro činnost kroužků, schůzek PO, porady a schůze učitelů.
Učitelé měli dovolenou jako ostatní pracující, proto museli prázdniny napracovávat. Až od roku 1953 jim byla uznána dovolená v trvání 8 týdnů.

28.3. 1957 - Při přt1ežitosti "Dne učitelů" byl ředitelce Marii Grimové udělen ministerstvem školství čestný titul "Vzorný učitel".

1957 - 58 - Byla zavedena povinná devítiletá docházka a převážné většině mládeže poskytnuto středoškolského vzdělání.
Studentky Pedagogické. fakulty v Hradci Králové zde vykonávaly souvislou praxi. Marie Beková Šprincová v I. třídě od 12. 2., Marta Bártová - Paličková v I. třídě od. 3. - 15. 3.

1961 - 62 - Značně narostl počet žáků, a proto byla od tohoto roku zřízena IV. třída a škola je čtyřtřídní. 1., 2., 3. ročník jsou samostatné třídy. 4. a 5. ročník je spojen do jedné třídy. Nastoupila i nová učitelka Jaroslava Bečková - Dittrichová, která zde pracovala až do důchodu.

1962 - 63 - Poprvé v dějinách kvasinské školy bylo 5 tříd - každý ročník samostatně.

________________________________________________________________________________________________ Toto byly úryvky z Almanachu, který byl vydám  ke 110. výročí budovy školy v roce 1999.

Více si můžete přečíst zde Almanach vydaný ke 110. výročí budovy školy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31
1
1 2
3 4
1
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 11:01:12

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
pondělí 17. 6. polojasno 25/13 °C
úterý 18. 6. polojasno 27/15 °C
středa 19. 6. zataženo 28/19 °C