Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Vniřní řád školní jídelny mateřské školy


Základní škola a Mateřská škola Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou, IČO 750 172 45

V Kvasinách 1.9.2021


Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy

Vedoucí ŠJ: Dana Šmídová, tel. 778 543 867
Kuchařka: Milena Červená


I. Zásady provozu

Školní jídelna se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na školní stravování a jejich úhradě

V příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů

 • platnými hygienickými předpisy
 • nařízením ES - 1.1.2006 852/2004 o hygieně potravin
 • ES 178/2002, vyhl. 94/2006 o nákladech na závodní stravování
 • základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny

V souladu s vyhláškou č.107/2005Sb., má dítě mateřské školy právo na odběr jídel: přesnídávka - oběd - svačina nebo přesnídávka - oběd. Podle dohodnuté délky pobytu v MŠ /dle rozhodnutí o přijetí/


II. Přihlášky ke stravování

Nový strávník se přihlásí písemnou přihláškou, kterou mu vydá vedoucí ŠJ nebo ředitel ZŠ a MŠ.

V případě nepřítomnosti je nutné jídlo odhlásit (přihlásit) den předem, nejpozději však ráno do 7. hodin. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel. Pokud není strávník odhlášen, má nárok na jídlo za cenu potravin první den nepřítomnosti, může odebrat jídlo do vlastního jídlonosiče v době 11:00 - 11:30 hodin.

Pokud přijde dítě do MŠ déle než do 7 hodin ráno a nebylo nahlášeno, není možné poskytnout stravování, jídlo je již nanormováno a proto si rodiče odvedou dítě domů. Dítě mateřské školy má nárok odebírat stravu pouze při pobytu v MŠ. Pokud odejde po obědě a nemá ráno do 7hod. odhlášenou odpolední svačinu, nemá na ni nárok a svačina propadá a je přidána ostatním strávníkům.

ŠJ neodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla v jídlonosiči.

V době pobytu dítěte v MŠ odebírá jídlo a pití připravené v kuchyni mateřské školy a z hygienických důvodů není možno konzumovat donesené potraviny a nápoje, u kterých nemůžeme zaručit zdravotní nezávadnost.


III. Časový rozvrh výdeje stravy

Přesnídávka: od 8:15 hod.
Oběd: od 11:15 hod.
Svačina: od 14:15 hod.

Strava pro MŠ bude dopravována v gastroportech na přepravních vozících k tomuto určených do jednotlivých kuchyněk, kde bude v daný čas vydávávána výdejním okénkem provozními zaměstnanci.

Použité nádobí bude ihned po vrácení do kuchyňky umyto v myčce nádobí nacházející se v kuchyňce, gastronádoby a gastroporty budou dopraveny na vyhrazené místo ke kuchyni, kde budou umyty na konci směny v kuchyni ŠJ.

Strávníkům MŠ je vydávána kompletní strava na talíře přímo v kuchyňkách MŠ ,

kde mají plnou odpovědnost za strávníky učitelky. Strávníci jídlo ukázněně konzumují za dohledu učitelky.

Strávníkům ZŠ je vydávána kompletní strava na talíře přímo v jídelně MŠ a ZŠ, kde mají plnou odpovědnost za strávníky učitelky. Strávníci jídlo ukázněně konzumují za dohledu učitelky.


IV. Pitný režim

Kuchařky zajistí celodenní pitný režim, tj. připraví nápoje do várnice či konvice, dovezou pití z kuchyně do prostor mateřské školy. Od této chvíle nesou plnou odpovědnost za nádoby s nápoji a jejich podávání strávníkům učitelky.

Cena nápoje je zahrnuta v ceně oběda a její podíl činí 3,- Kč.


V. Výše stravného

Celodenní do 6 let

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 25,- Kč
 • svačina 9,- Kč
 • celkem 43,- Kč

Celodenní 7-10 let

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 28,- Kč
 • svačina 9,- Kč
 • celkem 46,- Kč

 

4 hodinové: do 6 let

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 25,- Kč
 • celkem 34,- Kč


4 hodinové: 7-10 let

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 28,- Kč
 • celkem 37,- Kč

Vyšší stravné platí děti, které v daném školním roce dosáhnou věku 7 let.
(školní rok trvá od 1.9.2020 do 31.8.2021)


VI. Úhrada stravného

Úhrada za stravné se hradí převodem na účet ZŠ a MŠ č. 181205549/0300  a to vždy do 15. dne v měsíci (vždy předem na následující měsíc ). Variabilní symbol: osobní číslo dítěte.

Trvalý příkaz  prosím naveďte na částku  

 • 21x 43,- Kč = 903,- Kč (celodenní-ml.)
 • 21x 46,- Kč = 966,- Kč (celodenní-st.)
 • 21x 34,- Kč = 714,- Kč (4hodiny-ml.)
 • 21x 37,- Kč = 777,- Kč (4hodiny-st.)                                                                                                                    

Vyúčtování se provádí na konci školního roku u každého strávníka.

Pokud nebude včas uhrazeno stravné , bude strávník písemně upozorněn, že porušil vyhlášku č.84/2005Sb., o nákladech na školní stravování a jejich úhradě.

Nebude-li dvakrát provedená upomínka brána na zřetel, a stravné nebude dále placeno, bude strávník vyloučen z docházky do mateřské školy.


VII. Jídelní lístek

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a s ohledem na dodržování plnění vybraných potravin. Individuální diety ŠJ nezajišťuje.

Pitný režim je zajištěn formou čajů, džusů, mléka, koktejlů a vody po celý den. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ nebo na internetu , a to na období 5 dnů. Připomínky ke stravování je možno nahlásit vedoucí ŠJ nebo p. kuchařce osobně nebo telefonicky na čísle 778 543 867.

 

Tento „Vnitřní řád školní jídelny“ nabývá účinnosti 1.9.2021 a všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků s ním byli seznámeni při podpisu přihlášky ke stravování.


Dana Šmídová                                                                                                                      Mgr. Libor Beneš
  vedoucí ŠJ                                                                                                                             ředitel ZŠ a MŠ

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 9. 2021, 2:18:33

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 9. 2021
slabý déšť 24 °C 14 °C
úterý 28. 9. slabý déšť 17/14 °C