Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Vnitřní řád školní jídelny základní školy (strávníci)


Základní škola a Mateřská škola Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou, IČO 750 172 45

V Kvasinách dne 1.9.2020


Vnitřní  řád školní jídelny základní školy (strávníci)

Vedoucí školní jídelny: Šmídová Dana
Kuchařka: Červená Milena
Telefon ŠJ: 491 618 719, 778 543 867


I. Zásady provozu

Školní jídelna se řídí

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb o nákladech na školní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů
 • platnými hygienickými předpisy
 • nařízením ES - 1.1.2006, 852/2004 o hygieně potravin
 • ES 178/2002, vyhl. 94/2006 o nákladech na závodní stravování
 • dále se školní jídelna řídí směrnicí o doplňkové činnosti

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláří ŠJ.


Školní jídelna zabezpečuje předškolní stravování, školní stravování žáků, závodní stravování zaměstnanců školy, stravování cizích strávníků, cizích strávníků - zaměstnanců obce Kvasiny. Z toho vyplývá, že  žáci a zaměstnanci ZŠ zkonzumují oběd ve ŠJ v oddělených časových úsecích. Jídlo do jídlonosičů mohou odebírat pouze zaměstnanci s dělenou směnou (vychovatelka ŠD a provozní zaměstnanci). Cizí strávníci mohou konzumovat oběd ve ŠJ - od 11:00 do 11:30 hod., nebo si mohou odebírat oběd  v této době v jídlonosiči. ŠJ nezodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla v jídlonosiči. Cizí strávníci, kteří konzumují jídlo ve ŠJ, mají vyhrazené místo pro stravování včetně  odkládání oblečení a vstupují vchodem přes šatny ZŠ do ŠJ. Ti kteří si odebírají jídlo v jídlonosičích chodí  také zvláštním vchodem ( zadní vchod do kuchyně).

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Vedoucí ŠJ vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období nejméně 3 dny předem. Školní jídelna je součástí základní školy  a mateřské školy - samostatná jídelna pro strávníky školy.

Provozní řád  školní jídelny a jídelní  lístek je pro strávníky a rodiče k dispozici jak ve školní jídelně, tak na internetových stránkách školy  www.zs-kvasiny.cz.


II. Přihlášky ke stravování, způsob odhlašovaní/přihlašování obědů

Nový strávník se přihlásí písemnou přihláškou, kterou mu vydá vedoucí ŠJ.

Přihlašování obědů se provádí den předem do 13:00 hodin, v případě žáků, kteří přijdou po nepřítomnosti, lze je přihlásit nejpozději do 7:00 hodin daného dne.

Odhlašování obědů se provádí předem, nejpozději do 7:00 hodin odhlašovaného dne telefonicky či SMS  778 543 867 nebo emailem: zs@zs-kvasiny.cz

Odhlašování žáků: V první den nepřítomnosti má žák právo v době od 11:00 do 12:40 hodin odebrat oběd do vlastního jídlonosiče za sníženou cenu dle platných finančních limitů na nákup potravin. ŠJ neodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla v jídlonosiči.

Na ostatní dny nemoci musí být žák zákonným zástupcem odhlášen

 • telefonicky: 778 543 867
 • e-mailem: zs@zs-kvasiny.cz
 • osobním odhlášením přímo u vedoucí školní jídelny či kuchařky

Pokud má zákonný zástupce zájem odebrat oběd i v době nemoci žáka, je cena tohoto oběda rovna ceně pro cizího strávníka (tj. včetně provozní režie). Pokud nebude žák  v době nemoci odhlášen, zaplacené obědy propadají dle zákona č. 561/2005 Sb.

ŠJ poskytuje také přesnídávky (dopolední svačina), jejich přihlašování a odhlašování je stejné jako u obědů. Není však na ně nárok ze zákona. Jedná se pouze o doplňkovou činnost. Děti hradí cenu potravin a provozní náklady hradí zřizovatel - tj. obec.

Odhlašování zaměstnanců ZŠ - závodní stravování:

Zaměstnanec se od 1. dne nepřítomnosti stává cizím strávníkem (tj. nemá nárok na sníženou cenu oběda). Odhlášení oběda je nutno provést do 7:00 hodin prvního dne nepřítomnosti. Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni náhrada.

Po dobu školních prázdnin a ředitelského volna je jídelna v provozu pouze dle fungování mateřské školy, pokud MŠ nefunguje, jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.  Žáci ZŠ jsou automaticky odhlášení vždy o prázdninách, řiditelském volnu či celodenním školním výletě. O termínech budou strávníci vždy s předstihem informování.


III. Výše stravného - dle vyhlášky 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • strávníci: 7-10 let 28,- Kč
 • strávníci: 11-14 let 30,- Kč
 • přesnídávky - žáci ZŠ 12,- Kč

Pro dospělé

 • zaměstnanci školy ( prac. smouva ) 34,- Kč
 • zaměstnanci školy (dohody, důchodci) 34,- Kč
 • cizí strávníci 70,- Kč ( důchodci Škoda Auto 49,50 Kč  - doplatek  Škoda Auto činí 20,50 Kč )
 

IV. Úhrada stravného

Stravné se platí měsíčně formou záloh, vždy dopředu na další měsíc. Pouze v měsíci září probíhají dvě platby: První na měsíc září během prvních tří dnů začátku školního roku, je nutno ji provést v hotovosti. Druhá platba probíhá koncem měsíce září a lze ji již provést  hotově, nebo bezhotovostně do 15. dne měsíce na účet školy č. 181205549/0300. (tj. 15.9. na říjen, 15.10. na listopad, atd.)

Přesné částky výše záloh stravného

 • oběd: 20 dní x cena dle kategorie
 • přesnídávka: 20 dní x cena (je jednotná u všech kategorií)

Na konci školního roku tj. k 30.6. se provádí konečné vyúčtování za rok. Přeplatky stravného jsou vyplaceny hotově cizím strávníkům, zaměstnancům školy a  žákům 5. třídy. Žákům 1. až 4. třídy jsou přeplatky stravného odečteny od plateb na září následujícího školního roku nebo vyplaceny hotově dle domluvy.

Nedoplatky na stravném je nutno doplatit vždy do konce daného měsíce, kdy byly obědy (přesnídávky ) odebrány!


V. Pravidla chování žáků ve školní jídelně

Žáci přicházejí do jídelny pouze v doprovodu učitele nebo vychovatelky ŠD v době stanovené rozvrhem a schválené pedagogickou radou. Děti vstupují do ŠJ v přezůvkách. Oblečení a aktovky mají odloženy v šatně. V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu a řídí se pokyny dozírajícího učitele. Žáci dbají hygienických zásad jak před jídlem tak během stolování, chovají se ve ŠJ kulturně a tiše. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí úmyslně způsobené škody. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadě vsedě. Moučníky, ovoce, jogurty, apod.  žáci neodnášejí ze ŠJ.


VI. Pedagogický dozor

V jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienickým, kulturním  a stravovacím  návykům. Dále sledují způsob výdeje stravy a jeho plynulost, čistotu vydávaného nádobí, příborů, regulují osvětlení a větrání. Na případné nedostatky upozorní vedení školy, které s vedoucí ŠJ projedná nápravu. Dozor dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), zajistí úklid. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, pedagogický dozor poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli(ce) školy. Ředitel(ka) školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Strávníkům je vydáván kompletní oběd (včetně masa a příloh). Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.


Dana Šmídová                                                                                                                  Mgr. Libor Beneš
   vedoucí ŠJ                                                                                                                        ředitel ZŠ a MŠ 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 21. 10. 2021, 13:33:02

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 21. 10. 2021
déšť 15 °C 9 °C
pátek 22. 10. slabý déšť 7/5 °C
sobota 23. 10. slabý déšť 9/3 °C
neděle 24. 10. skoro jasno 10/3 °C