Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Dodatek Školního řádu pro pedagogické pracovníky ZŠ Kvasiny


1. Povinnosti  pedagogických  pracovníků

Pro pedagogické pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými ve školství, zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb., dále školním řádem, klasifikačním řádem školy a pokyny ředitele školy.
V pracovní době stanovené obecně platnými předpisy je učitel povinen plnit určenou míru vyučovací povinnosti a konat práce související s vyučováním a výchovnou činností. Dodržuje délku vyučovacích hodin a přestávek.
Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které souvisejí s výchovou a vzděláním.
Pravidelně informují rodiče žáků o jejich prospěchu, sdělují jim všechny důležité známky.
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují ihned ředitele školy a rodiče postiženého žáka.

2. Práva pracovníků

Mají právo na odměnu za vykonanou práci ve stanoveném výplatním termínu. Mají nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, pokud je nebylo možné provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží řediteli školy doklad potvrzený lékařem.

3. Režim školy

Všichni pracovníci školy chodí do zaměstnání vhodně oblečeni. Do školy přicházejí učitelé nejméně 15 minut před zahájením vyučování, vychovatelka 15 minut před zahájením výchovné činnosti a při přebírání žáků od učitele v budově školy nejpozději při zvonění (ukončení hodiny).
Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučování odvádí společně žáky do šatny nebo předá vychovatelce ŠD.
Nemůže-li se pro nemoc či jiný důvod dostavit do školy, ohlásí tuto věc včas řediteli školy.


V Kvasinách 1.9.2014                                                                                                    Mgr. Libor Beneš
                                                                                                                                                     ředitel ZŠ

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 9. 2021, 3:02:05

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 9. 2021
slabý déšť 24 °C 14 °C
úterý 28. 9. slabý déšť 17/14 °C