Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

TVP 2019-2020

Třídní vzdělávací plán pro předškolní výchovu MŠ Kvasiny – 2019/2020

 

Charakteristika tříd: celkový počet přijatých dětí je 22, z toho nově příchozích je 5 dětí. Všechny děti jsou ze spádové oblasti Kvasiny. Třída je rozdělena na dvě části. V první, té starší je umístěno 12 dětí, v druhé 10 dětí.Věkové rozpětí je 2 – 6 let. Jedno dítě má odklad povinné školní docházky.

 

Zaměření ročního plánu: rozvoj všech smyslů, vztah k morálním hodnotám a tradicím, na kterých je naše společnost založena. Úcta k lidem, zvířatům, k přírodě živé i neživé, rozvoj k samostatnosti, tolerance, komunikaci, tvořivosti, vztahu k hudbě, estetičnosti. Rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozvoj ekologických znalostí…

 

Integrovaný blok: AHOJ ŠKOLKO!

Konkretizovaná témata: Seznámení s novými dětmi = Adaptace po prázdninách

                                              Seznámení s okolím školky

                                              Pravidla naší školky

Časové období: 3 – 4 týdny, v případě nutnosti lze prodloužit (hl. nové děti)

Cíle témat:  seznamování se s prostředím školy a se vším, co najdeme v jejím okolí

- nastavení a upevňování pravidel v MŠ, vytváření prosociálních postojů

- přizpůsobení se místním poměrům a podmínkám

- základní pravidla, pojmy a určení směru našeho společného soužití

- možnost prvního pozorování a prvních záznamů

- získání relativní citové samostatnosti

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Integrovaný blok: VÍTÁME PODZIM!

Konkretizovaná témata: Podzimní sklizeň (zahrada, pole)

                                             Těšíme se na posvícení

                                             Barvy podzimu

                                             Přiveze Martin sníh?

                                            Foukej větříčku

Časové období: 8 – 9 týdnů

Cíle témat: upevňování tradic a kultur k danému regionu

 • přizpůsobení se změnám nastalých kolem nás, vyrovnání se s okolními vlivy
 • osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj kooperativních dovedností

 

Integrovaný blok: HURÁ, PŘIJDE JEŽÍŠEK!

Konkretizovaná témata: Adventní přípravy

                                             Mikuláš ztratil plášť

                                             Těšíme se na vánoce

Časové období: 4 týdny

Cíle témat: posilování prosociálního chování k ve vztahu k ostatním lidem

 • rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

 

Integrovaný blok: PANÍ ZIMA KRALUJE!

Konkretizovaná témata: Tři králové

                                              Bude bílá zima?

                                              Zimní sporty (podle počasí)

                                              Zimní hrátky – Karneval

Časové období: až 6 týdnů

Cíle témat: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
 • rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

Integrovaný blok: NAŠE TĚLO A ZDRAVÍ

Konkretizovaná témata: Tělo zvenku

                                             Tělo zevnitř

                                             Zdraví a nemoci

                                             Pracujeme se smysly

Časové období: 4 – 5 týdnů

Cíle témat: uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • vytvoření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • povědomí o nebezpečnosti patologických jevů
 • dbát na bezpečí a zdraví své i ostatních
 • uvědomění si vlastního těla

 

Integrovaný blok: VÍTÁME JARO!

Konkretizovaná témata: Otevírání jarní brány (20.3.2020 – první jarní den)

                                             Mláďata a dospělá zvěř

                                             Knihy máme rádi (2.4. – Mezinárodní den dětské knihy)

                                             Velikonoce

                                             Čistota přírody (22.4.2020 – Den Země)

                                             Hmyz

                                             Čarodějnice

Časové období: 7 týdnů

Cíle témat: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 • rozvoj, zpřesňování kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně-logickému
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • seznámením se světem kultury a umění, lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

Integrovaný blok: RODINA A NAŠE PRÁCE

Konkretizovaná témata: Kdo je má rodina (10.5.2020 – Den matek, 15.5.2020 – Mezinárodní den rodiny)

                                              Taková povolání znám

Časové období: 3 týdny

Cíle témat: rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Integrovaný blok: POJEDEM NA VÝLET

Konkretizovaná témata: Cizokrajná zvířata

                                              Budu opatrný (BOZP)

                                              Den dětí (1.6.2020)

                                             Cestujeme po České republice

                                             Cestujeme po světě

                                             Cestujeme do vesmíru          

Časové období: 5 – 6 týdnů

Cíle témat: osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu k učení
 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • poznávání jiných kultur
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Integrovaný blok: POHÁDKOVÉ LÉTO

Konkretizovaná témata: Vodní svět

                                              Koloběh života

                                              Pohádky mám rád

Časové období: 4 týdny

Cíle témat: povědomí o čtenářské gramotnosti

 • rozvoj řečových dovedností, fantazie
 • zapojení logického myšlení a rozvoj paměti

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Datum a čas

Dnes je neděle, 7. 6. 2020, 7:42:34

Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 6. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, v Čechách většinou zataženo a místy déšť. Denní teploty 20 až 24°C, v Čechách 15 až 19°C. Noční teploty 14 až 10°C.