Historie školy

UČITELÉ A ORGANIZACE ŠKOLY

 • 1945 - 46 - Všichni žáci, bez rozdílu majetkových poměrů rodičů dostávají knihy, sešity a ostatní školní pomůcky zdarma.
  - MNV dal škole dostatek dřeva, aby nemusely být uhelné prázdniny.
  - Učí se dle starých osnova odstraňují se při tom i nedostatky zaviněné okupací.

 • 1947 - 48 - Funkci předsedy místní školní rady převzal dosavadní místopředseda
  František Mucha, rolník v Kvasinách.
  - Členové školní rady: Jaroslav Hrdlička, Alois Cvejn, Jaroslav Macháň a Josef Horák. 14.4. 1948 byl schválen Zákon o jednotné škole.

 • 1948 - 49 - Od té doby jsou všechny veřejné školy státní. Prvních 5 postupových ročníků. obecné školy se přejmenovává v národní školu I. stupně a další 4 postupové. ročníky. měšťanské a nižší střední školy v jednotnou střední školu II. stupně.
  - Feriální soboty byly opět opuštěny a jako feriální zůstalo jen odpoledne ve středu a v sobotu.

 • 1951 - 52 - V sobotu měly volno (feriální sobota) jen některé třídy, jejichž učitelky dálkově studují, aby mohly dojíždět ke konzultacím na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové.

 • 1952 - 53 - O Velikonocích měli žáci volno jen jeden den, a to Pondělí velikonoční.

 • 1953 - 54 - 5. ročník zůstal samostatný, poněvadž měl nadprůměrný počet 30 žáků. Z toho jich 21 odešlo na OŠ v Solnici a 8 do Skuhrova nad Bělou, 1 se odstěhoval.
  - Od tohoto roku začala na škole působit pionýrská organizace.

 • 1954 - 55 - Vyučovalo se stále 6 dnů v týdnu a odpoledne jen v úterý a pátek.
  Ostatní odpoledne byla volná pro činnost kroužků, schůzek PO, porady a schůze učitelů.
  - Učitelé měli dovolenou jako ostatní pracující, proto museli prázdniny napracovávat. Až od roku 1953 jim byla uznána dovolená v trvání 8 týdnů.

 • 28.3. 1957 - Při přt1ežitosti "Dne učitelů" byl ředitelce Marii Grimové udělen ministerstvem školství čestný titul "Vzorný učitel".

 • 1957 - 58 - Byla zavedena povinná devítiletá docházka a převážné většině mládeže poskytnuto středoškolského vzdělání.
  - Studentky Pedagogické. fakulty v Hradci Králové zde vykonávaly souvislou praxi. Marie Beková - Šprincová v I. třídě od 12. 2., Marta Bártová - Paličková v I. třídě od. 3. - 15. 3.

 • 1961 - 62 - Značně narostl počet žáků, a proto byla od tohoto roku zřízena IV. třída a škola je čtyřtřídní. 1., 2., 3. ročník jsou samostatné třídy. 4. a 5. ročník je spojen do jedné třídy. Nastoupila i nová učitelka Jaroslava Bečková - Dittrichová, která zde pracovala až do důchodu.

 • 1962 - 63 - Poprvé v dějinách kvasinské školy bylo 5 tříd - každý ročník samostatně.

 

 

 

 

 

Menu

Návštěvnost stránek

106774
skolakvasiny_footer.png