Třídní vzdělávací plán pro předškolní výchovu MŠ Kvasiny - 2018/2019

Charakteristika tříd: celkový počet přijatých dětí je 22, z toho nově příchozích je 10 dětí. Všechny ze spádové oblasti Kvasiny. Třída je rozdělena na dvě části pro 12 a 10 dětí ve věkovém rozmezí 2 – 6 let.

Zaměření ročního plánu : rozvoj všech smyslů, vztah k morálním hodnotám a tradicím, na kterých je naše společnost založena, úcta k lidem, zvířatům i k přírodě, rozvoj k samostatnosti, toleranci, komunikaci, tvořivosti, vztahu k hudbě, k estetičnosti, rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozvoj ekologických znalostí…

 

Integrovaný blok : KDYŽ JDE PEJSEK DO ŠKOLKY

Konkretizovaná témata : Seznámení mateřské školy a dětí

                                        Okolí mateřské školy

                                        Pravidla

Časové období : 4 – 5 týdnů v případě nutnosti lze prodloužit (hl. nové děti)

– seznamování se s prostředím školy a se vším, co najdeme v okolí MŠ

– nastavení a upevňování pravidel v Mš, vytváření prosociálních postojů

– přizpůsobení se místním poměrům a podmínkám

- možnost prvního pozorování a prvních záznamů

- základní pravidla, pojmy a určení směru našeho společného soužití

 

Integrovaný blok : PLODY PODZIMU A JEHO BOHATSTVÍ A RADOSTI

Konkretizovaná témata : Příroda na podzim – zahrada

                                                                        - pole

                                                                        - les

                                        Hurá máme posvícení

                                        Foukej, foukej větříčku

                                        Svatý Martin jede

                                        Barvy podzimu

Časové období : 8 týdnů

- co můžeme sklidit na podzim a jaké nám to dává barvy

- zahrada, sad, pole a možnosti využití těchto plodů

– upevňování tradic a kultur k danému regionu

- přizpůsobení se změnám nastalým kolem nás, vyrovnání se s okolními vlivy

- experimenty, ochutnávky a zpracování plodů

 

Integrovaný blok : MÁME RÁDI VÁNOCE

Konkretizovaná témata : Adventní přípravy

                                        Čerte, čerte, čertíku

                                        Vánoce přicházejí

Časové období : 3 – 4 týdny

– čas veselí, štěstí a lásky v kruhu rodiny

– odbourávání strachu, umět se radovat z tajemného

– rozšířit obzory v oblasti kultury a tradice, význam vánoc

– prožívat svátky jinak než konzumním způsobem života, uvědomovat si podstatu vánoc

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

 

Integrovaný blok : PANÍ ZIMA KRALUJE

Konkretizovaná témata : My tři králové

                                        Zima je krásná (v závislosti na klimatických podmínkách)

                                        Zimní sporty (totéž viz nahoře.)

                                        Já jsem muzikant ( Karneval )

Časové období : až 6 týdnů

-  příroda v zimě všemy smysly

– rozvíjení poznatků o sněhu (v závislosti na počasí)

– chápat zimu jako příležitost pro zimní sportování

- experimenty

 

Integrovaný blok : MOJE TĚLO A MOJE ZDRAVÍ

Konkretizovaná témata: Moje tělo ( uvnitř, zvanku)

                                       Zdraví a nemoci

                                       Pracujeme se smysly

Časové období : 4 - 5 týdnů

– poznat a prohloubit poznatky o vlastním těl

– koordinace pohybu, jemná, hrubá motorika, překonávání překážek, strachu a ostychu

– předcházení nemocem, utužování zdraví

– rozvoj kultivovaného projevu

- vytváření základů pro práci s informacemi

- povědomí o nebezpečnosti patologických jevů

– dbát na bezpečí a zdraví své vlastní i ostatních

 

Integrovaný blok :  JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Konkretizovaná témata: Otevírání jara ( Morena)  

                                        Velikonoce

                                        Mláďata na jaře

                                        Knihy mám rád, pohádky také

                                        Čarodějnice

                                        Čistota přírody (ekohrátky, Den Země)

Časové období : až 8 týdnů

- probouzení jarní přírody– první jarní den 20.3.

rozšířit dětem obzory ohledně Velikonoc

– pozorování a pojmenování všech mláďat a všeho nového

- důležitost a význam třídění odpadů

– pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

– tradice, místní zvyky

 

Integrovaný blog : RODINA A NAŠE PRÁCE

Konkretizovaná témata : Jakou mám rodinu

                                        Až já budu velká ( povolání)

Časové období : do 4 týdnů

– povědomí o úctě k rodičům i k sobě samému, oboustranný respekt

– vztahy v rodině, povolání a rozdělení funkcí a úkolů v rodině

– umět se přizpůsobit společenské individualitě

 

Integrovaný blok :  CESTUJEME PO SVĚTĚ

Konkretizovaná témata : Česká republika

                                        Cestujeme po světě ( kontinenty po 2-3 dnech – kultura, mapa, zvěř)

                                        Těšíme se na prázdniny + BOZP

Časové období : do 4 týdnů

 – bezpečnost v období prázdnin, kam jedeme na výlet

– pozitivní vztah k vlasti

– pozitivně vnímat rozdíly mezi lidmi, kulturami, tolerance

– poznávání krásných míst u nás i ve světě - povědomí o suvenýrech

- zapamatování si a vybavení si zažitého

– rozvoj řečových a komunikačních dovedností – kam se těším

 

Integrovaný blok :  POHÁDKOVÉ LÉTO

Konkretizovaná témata : Vodní svět

                                        Koloběh života

                                        Pohádky mám rád

Časové období : až 4 týdny

– povědomí o čtenářské gramotnosti

- rozvoj řečových dovedností, rozvoj fantazie a představivosti

- zapojení logického myšlení a paměti

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

Menu

Návštěvnost stránek

106774
skolakvasiny_footer.png